Najlepsza dieta to jest PŻ połowę żreć. Nasze wątpliwości są jak zdrajcy, sprawiają, że tracimy dobro, które częstokroć moglibyśmy zyskać tylko dla tego, że lękamy się spróbować? To zależy od stanowiska, gdyż nie na każde zestaw, jak i natężenie cech osobowościowych, jest takie samo? Musimy spróbować wybudować coś, co obecny porządek wypchnie i zastąpi. Przekonanie o ich wyjątkowej brutalności jest po prostu wynikiem projekcji w przeszłość naszych współczesnych norm i wyobrażeń! Gdyby ograniczył się tylko do czynienia tego, co nazywamy Dobrem, nie moglibyśmy nazwać Go Wszechmogącym? Potocyzacja języka i rosnąca, nadmierna brutalność. Ilu ludzi się świtu po prostu d o c h r a p a ł o? Musujące potoki i skubiące owce! Lepiej jest się nie odzywać i udawać się głupim niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości. Dom to miejsce, gdzie dusza rozbiera się do naga! N
ie ma tutaj znaczenia wiek, czy sprawność fizyczna ponieważ trening nie jest skomplikowany. Prosimy o proste odpowiedzi, byśmy nie musieli myśleć, bo jeśli zaczniemy myśleć, możemy znaleźć odpowiedzi, które nie pasują do takiego świata, jakim chcielibyśmy, żeby był. Wyobraź sobie, że za chwilę rozpoczynasz szkolenie z negocjacji. Przedwiośnie wtargnęło do klasy jednym potężnym skokiem i wypełniło wszystkie oklapłe płuca. Kto obudził diabła? Spotykamy się z potężnym oporem i bojkotem. Kilka miesięcy na jednym kartoflu dziennie to coś innego niż brak kanapki na drugie śniadanie. Jeśli w danym momencie nie możesz znaleźć odpowiedniego, wpisz najbliższe znaczeniowo, lub zostaw puste miejsce. Cele, jakie sobie postawiłem, czyli spadek przestępczości kryminalnej i zdecydowana walka z korupcją, były realizowane. Nie wymigasz się, ponieważ negocjują wszyscy. Proszę spojrzeć, na świecie jest sz eść i pół miliarda ludzi i nie ma ani rządu centralnego, ani

Advertisements