Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak skomplikowanym procesem jest przygotowanie uroczystości ślubnych! Zwycięstwo kandydata PO byłoby zarazem związane z utrwaleniem postaw pragmatycznych i bezideowych! Nie ma gorszego widoku niż zombie snujący się pomiędzy siłownianymi sprzętami. Pojazd ten to mała przenośna siłownia. Otwarty i pragmatyczny mówią, ale zaraz dodają, że zapewne wykonuje posłusznie wszystko, co każą jego słynniejsi poprzednicy. Oczywiście, słowa mogą obrazić. To centrum życia nocnego i rozrywki oraz luksusowych hoteli. Na chwilę schodziły w głąb, na dno swej istoty, i wtedy nieruchomiały w swym miękkim futrze, poważniały groźnie i uroczyście, a oczy ich zaokrąglały się jak księżyce, chłonąc wzrok w swe leje ogniste. Bez tej zmiany nie byłoby żadnych aksamitnych rewolucji w 1989 roku. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jest to jedna z najbardziej nieudanych produkcji w historii świ
atowej kinematografii. Jest beze mnie w ryj goły. Spytałem ją, czy się boi. My jesteśmy w trudniejszej sytuacji Panie Redaktorze, ponieważ nie mamy ani premiera ani prezydenta! Zrozumienie wspólnych nam wszystkich interesów narodowych i odpowiednich obowiązków naszych, mądra świadomość obywatelska stanowi jakby najwyższe ogniwo arcypotężnej spójni! Nie zrobimy tego jeśli on poczuje się zagrożony? Jego futrzaną czapką z piórem kaptur od bluzy firmy Nike. Zaskoczona Aniela przyjrzała się dokładnie stworzeniu, które stało tuż przed nią, czekając surowo na odpowiedź? Gdyby nie oni, gdyby nie tacy ludzie jak ja, byłby pan bez numeru dowodu, zameldowania? Wejść na siłownię. Złapać za pierwszy lepszy sprzęt i ćwiczyć nim przez godzinę. Dla mnie ci, którzy protestowali przeciwko ACTA, protestowali przeciwko brakowi równowagi, który powstał pomiędzy prawami producentów i twórców a prawami użytkowni ków internetu! Politycznymi następcami Dmowskiego byli ludzi