Kiedy człowiek ma coś po raz pierwszy, staje się niecierpliwy w posiadaniu i nie myśli o niczym więcej. Jednakże mierniki się zmieniły? Od tysięcy lat znane są również potrawy będące afrodyzjakami, które mają korzystnie wpływać na potencję mężczyzn oraz leczyć oziębłość seksualną kobiet. Jeśli zrzucisz jeszcze czterdzieści, będziesz miał w sumie dziesięć centymetrów? Socjaliści odrzucają również ustrój radziecki, z którego pozostała tylko nazwa, osłaniająca rządy biurokracji i aparatczyków sprawującej władzę monopartii? Ci ludzie samowolnie przyznali sobie monopol na tę sferę życia i bronią swego korporacyjnego interesu. Tylko czasem po to by ocenić dźwięk, jakość nagrania. Zdrowy trening i ruch dla twojego ciała! Nie dziwić się, nie oburzać, ale zrozumieć. Klepią swoje ojczenaszki, gęsto szpikowane zdrowaśkami, nie myśląc ani nie słysząc, co m
wią. Literatura każdego narodu jest jego moralnym bytem, bezpieczna w swych granicach, żadnemu zniszczeniu niepodległa. I zacząć wreszcie trening. Jak wychować sobie mężczyznę? I chociaż czasem trudno nam to zrozumieć, ponieważ ból po rozstaniu jest duży, a my przeżyliśmy zawód miłosny i rozczarowanie, musimy odkryć w tym głębszy sens? Dać początek jednej istocie ludzkiej i równocześnie zniszczyć kilka bądź kilkanaście innych żywych ludzkich zarodków! Sztuka może umrzeć, obraz może ulec zniszczeniu. Zamoyski radzi, Batory panował. Tędy nie prowadzi żadna droga, nigdy. Człowiek czynu nie może być pozbawiony dużej dozy egoizmu, pychy, oziębłości i chytrości. Najpierw położyło się w rowie i oznajmiło, że tu właśnie skona, potem pozwoliło sobie zmierzyć gorączkę i samo oświadczyło, że ma trzydzieści osiem i pół, potem potrzebowało natychmiast napić się zimnej coca-coli, a kiedy us łyszało, że do wodopoju trzeba iść jeszcze z kwadransik pow

Advertisements