Wprost nie do wiary, ile rozumu używa się w świecie dla udowodnienia głupstw. Odpowiedzi na pytania zawsze zawierają jakieś błędy, a ich ilość zależy wprost od stopnia sugestywności zadawanych pytań. Jeśli zaś chodzi o rozciąganie możesz je robić , ale jeśli już to po treningu! Trudno znaleźć szczęście w nas, a nie sposób znaleźć je gdzie indziej? Funkcjonariusz państwowy, który w dokumencie oficjalnym poświadcza nieprawdę, podlega karze więzienia od 5 miesięcy do 6 lat i nie spocznę, póki tych trzech łajdaków nie wyląduje w kryminale na co najmniej 6 miesięcy. Dyplomaci są użyteczni tylko podczas pięknej pogody. Jak rosną mięśnie? Bardzo Skuteczna Dieta Doktora Arthura Agatsona – South Beach. Człowiek nie jest w Nieskończoności jedyną istotą obdarzoną rozumem. Jak nazywa to reżimem, to niech Polska zerwie te stosunki dyplomatyczne i nie utrzymuje ich, bo to szkodzi Polsce. Nie mamy pr
oblemów z Żydami i bardzo szanujemy judaizm jako świętą religię. Trudno być kowalem własnego losu w cudzej kuźni? Jeśli więc zauważycie Państwo, że w jakiejś wypowiedzi powołam się na sprawiedliwość społeczną lub zażądam wyrównywania szans to proszę natychmiast przestać czytać moje blogi, i napisane po tej dacie artykuły kontentując się tymi, które napisałem, gdy byłem jeszcze przy zdrowych zmysłach! Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania uczyniły z kredytu prosty instrument rekompensaty za porzucenie keynesowskiej polityki redystrybucji. Przedstawmy zagadnienie odnosząc się do praktycznego problemu – pytania zadanego nam przez jedną z czytelniczek a mianowicie, jak niżej. Na pierwszy rzut oka oznacza to cofnięcie sytuacji tych ludzi do głębokiego XIX wieku, zanim stosunki pracy zaczęły regulować postępowe ustawy w rodzaju brytyjskich Factory Acts. Człowiek współczesny szuka przyj emności bez szczęścia, szczęścia bez zadowolenia, zad

Advertisements